13/4/11

Ple per l'aprovació del POUM de Riells i Viabrea. Efectes sobre Riells del Montseny


Sant Martí de Riells 1922


Aquest dijous 14 d'abril a les 20:00 es celebrarà un ple extraordinari per l'aprovació provisional del POUM de Riells i Viabrea.

Aquest POUM no ha estat exempt de polèmica, com en la majoria de municipis. Cal tenir en compte que l'aprovació inicial va ser contestada per unes 1000 al·legacions. D'aquestes el document del POUM que es porta per a la seva aprovació provisional ha incorporat totalment o parcialment un 80%, ha qualificat com a dubtes o comentaris un 10% i ha rebutjat un 10% de les al·legacions presentades.

Per tant, el POUM que es presenta per a la seva aprovació provisional ha recollit una bona part de les disconformitats que veïns de Riells i Viabrea havien plantejat.

En la darrera assemblea de l'associació de veïns de Riells del Montseny celebrada el proppassat 26 de maig de 2011 es va informar que el nou POUM recull 7 de les 8 al·legacions que l'associació de veïns varem presentar referents a Riells del Montseny. Les nostres al·legacions han estat subscrites per altres entitats i particulars esdevenint al capdavall en unes 400 al·legacions aproximadament en total.

En resum, això significa que el document del POUM que es porta al ple municipal:

- desclassifica tota la zona urbana prevista a Riells del Montseny, quedant tot el nucli de Riells del Montseny com a zona no urbanitzable, equipaments i zona verda en terreny rústic.
- esborra l'àrea de tractament paisatgístic (ATP) dibuixada pel Parc i totes les funcions que aquesta ATP havia d'hostatjar queden incorporades en les reserves de sòl dels equipaments de Riells del Montseny. Així es preveu un punt d'informació al Molí de Can Joia, una zona de lleure en l'Hort del Rector i un aparcament a la granja de Can Joia.
- queden sense efecte les reserves de sòl per a la construcció d'una depuradora i els tractaments d'aigües de les masies hauran de ser autònoms. No s'autoritzaran noves captacions d'aigües per desenvolupaments urbanístics
- es mantindrà la previsió d'instal·lar un punt d'informació del Parc, però aquest no es finançarà amb les plusvàlues d'operacions urbanístiques.
- s'ordenarà la xarxa viària de tal manera que la seguretat i el gaudi de visitants i residents quedi garantida. Es desclassifiquen itineraris erronis i s'elaborarà un pla de camins amb la participació dels veïns.
- la dotació de serveis bàsics, com l'electrificació, no dependrà de la viabilitat d'operacions urbanístiques a Riells.

Sembla que l'actual equip de govern de Riells i Viabrea ha generat prou aliances com per garantir l'aprovació provisional del POUM, i és per això que el duu al ple municipal.

Com veieu el dijous 14 d'abril és un dia molt important per Riells del Montseny. Aquest POUM garanteix que l'essència del nostre poble no es corromprà amb desenvolupaments urbanístics almenys per un període d'uns 15-20 anys. Creiem que és molt important ser presents en el ple per fer costat al nostre poble. Per això us convidem a assistir al ple i fer visible la nostra voluntat de preservar Riells del Montseny.

No hi falteu !