3/3/10

Al·legacions de Riells del Montseny al POUM de Riells i Viabrea


L'Associació de Veïns de Riells del Montseny promou unes al·legacions en contra de determinats aspectes al POUM de Riells i Viabrea.

Hem elaborat 8 al·legacions amb la següent temàtica:
- Assegurar que els serveis als visitants d'aquest bell indret del Massís del Montseny es concentrin en la zona urbana.
- Que no es sobredimensioni la zona urbana ni es desnaturalitzi l'esperit del nostre poble, un poble disseminat on les masies, els camps i els boscos configuren un paisatge de la muntanya mitjana-baixa.
- Que es mantingui el punt d'informació del Parc i s'eviti instal·lar una oferta d'equipaments dimensionada per un volum de visitants que posa en risc l'equilibri del nostre territori.
- Que s'ordeni la xarxa viària de tal manera que la seguretat i el gadui de visitants i residents quedi garantida.
- Que es prenguin mesures concretes per fixar la població en les masies, tot evitant el rampant despoblament rural i l'abandonament d'un patrimoni construit
- Que es preservin els recursos hídrics de la zona i no es concedeixin més aprofitaments fins que no es disposi d'un estudi acurat d'aquests
- Que no es construeixi una planta de sanejament d'aigües residuals, i se segueixin les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria de sanejament per petites entitats de població disseminades
- Que es posin els mitjans, per part de totes les administracions públiques i els particulars, per dotar de serveis bàsics, com ara l'electricficació, de les masies de Riells del Montseny

Les al·legacions completes les podeu baixar cliclant sobre el següent enllaç:

https://docs.google.com/fileview?id=0B9xQ60Xp1MNWMGZlMTUwNWEtYTVmZS00NTUyLTlkNDAtZDA3MTA2ZWIzMWU0&hl=ca


Si no podeu presentar les al·legacions personalment en el registre de l'Ajuntament de Riells i Viabrea les podeu dur el diumenge 7 de març cap al migdia a l'Abadia de Sant Martí de Riells del Montseny.

Una representació de l'associació estarà allà per recollir-vos-les. També hi haurà còpies per si no les heu pogut imprimir i les podreu complimentar allà mateix. Les al·legacions també es poden enviar per correu postal administratiu dins del període d'exposició pública i al·egació que s'exhaureix el dia 10/03/2010.

Us recordem que el POUM és un document normatiu que condicionarà el futur de Riells del Montseny i de la seva gent. És molt important doncs que, si coincidiu amb el contingut de les al·legacions, feu els possibles per a recollir el màxim de suport a aquestes, i demostrar que Riells del Montseny és viu i vol prendre les regnes del seu futur.